Urządzenia do robót palowych

Niezwykle istotnym elementem konstrukcyjnym każdej budowli jest fundament, który odpowiada za przekazywanie na podłoże wszystkich obciążeń budynku. Obciążenia prowadzą z kolei do odkształceń gruntu, a w efekcie do osiadania budowli.

Urządzenia do robót palowych

 

Jeżeli fundament ma zagwarantować równomierne i maksymalnie małe osiadanie budynku, jego odpowiednią stabilność i głębokość posadowienia (poniżej głębokości przemarzania i na warstwie charakteryzującej się wystarczającą nośnością), a na dodatek zabezpieczać go przed zawilgoceniem, to musi być wykonany z niezwykłą starannością i przy użyciu odpowiedniej technologii.

 

Dotyczy to szczególnie fundamentów przekazujących obciążenia pośrednio, czyli głębokich, a do takich zalicza się obok studni fundamentowych, ścian szczelinowych, kolumn i kesonów, także pale fundamentowe. Mają one za zadanie przekazywać obciążenia z obiektu przez dodatkowe elementy uformowane w gruncie lub do niego wprowadzone. Osadzanie w gruncie stałych pali fundamentowych, czyli [strong]palowanie[/strong] jest zaliczane do grupy robót szczególnie niebezpiecznych. Z tego powodu podczas wykonywania robót związanych z palowaniem należy zachować szczególną ostrożność i używać urządzeń wyłącznie o najwyższej trwałości i jakości. Dobór urządzeń jest uzależniony od technologii palowania i rodzaju używanych pali fundamentowych.

 

Rodzaje pali i nowoczesne technologie wykorzystujące urządzenia do robót palowych

 

Zgodnie klasyfikacją zawartą w normach europejskich i polskich wyróżnia się pale przemieszczeniowe, pale wiercone oraz mikropale. Z kolei w zależności od sposobu pracy pale dzieli się na: pale zwykłe, które przekazują obciążenie poprzez tarcie na tak zwanej pobocznicy oraz opór pod stopą; pale zawierzone, które przekazują na grunt obciążenie poprzez samo tarcie na pobocznicy; pale stojące, przekazujące obciążenia wyłącznie poprzez stopę pala (wymagają twardego podłoża, w ten sposób pracują między innymi pale oparte na skałach).

Chcesz kupić maszynę budowlaną? Znajdź dostawcę z Twojego Regionu:

 

W pracach związanych z palowaniem wykorzystuje się najczęściej kilka technologii w zależności od rodzaju podłoża i samego pala. Do najpopularniejszych technik zalicza się:

 

 • wbijanie gotowych pali. Technologia stosowana w przypadku pali drewnianych, stalowych i żelbetowych. To najprostsza z omawianych technologii.
 • formowanie pali bezpośrednio w gruncie. Odbywa się w specjalnie przygotowanych rurach obsadowych.
 • formowanie w gruncie w specjalnych otworach o dużych średnicach (nawet do dwóch metrów!). Technologia wymaga montażu i włożenia do otworów specjalnych koszy zbrojeniowych, a w przypadku pali wierconych o dużej średnicy ( do 2 metrów!) również betonowania.

Najczęściej wykorzystywane urządzenia do robót palowych

 

Palowanie wiąże się z koniecznością zastosowania specjalistycznego sprzętu i urządzeń. Dobór urządzeń jest uzależniony od technologii palowania i rodzaju używanych pali fundamentowych.

 

Do najczęściej używanych urządzeń zalicza się:

 • rury obsadowe – wykonane z możnej i trwałej stali elementy w procesie palowania wkręcane, wciskane lub wbijane w grunt za pomocą kafarów. Rury obsadowe w zależności od potrzeby mogą się składać z kilku odcinków lub stanowić jednoczęściową całość.
 • kafary – urządzenie przeznaczone do wbijania pionowych pali, stosowane jako samodzielna maszyna lub skonstruowane na bazie podwozia innej maszyny budowlanej, najczęściej koparki. Mogą być stosowane do bijania pali w ziemię albo w dno zbiornika wodnego. Wykorzystywane w pracach związanych z palowaniem na niezbyt stabilnym lub grząskim podłożu, a także w pracach dotyczących budowli nawodnych. Najważniejszym elementem kafara jest tak zwana baba, czyli masywny ciężar (od kilkudziesięciu kilogramów do kilkudziesięciu ton) wykorzystywany do wbijania pala przez wykonywaniu ruchu w dół i w górę. Baby z prowadnicą pozwalają nie tylko na wbijanie pionowe, ale także z kilkostopniowym odchyleniem.
 • młoty kafarowe – urządzenia stanowiące podstawowe wyposażenie kafarów, chociaż czasami wykorzystuje się młody kafarowe zawieszone na dźwigu i pracujące jako samodzielne urządzenia. Młoty kafarowe wykorzystują energię wytworzoną wskutek ciśnienia cieczy i gazów lub energię kinetyczną magazynową podczas swobodnego spadania. Wyróżnia się kilka typów młotów kafarowych: hydrauliczne, spalinowe, wciągarkowe oraz parowo-powietrzne
 • wyrywacze kafarowe – używane podczas wymiany rur obsadowych na nowe. Zasada działania wyrywaczy jest taka sama jak w przypadku młotów kafarowych, tyle że energia działa cięgno odwrotnie, wyciągając je.
 • wybieraki – zadaniem tych urządzeń jest tworzenie szczelin konstrukcyjnych w ścianach fundamentu głębokiego oraz otworów dla pali formowanych bezpośrednio w gruncie.
 • palownice – maszyny wykorzystywane do drążenia w gruncie otworów , a następnie formowania pali.
 • zestawy palownicze– to całościowe określenie na sprzęt wykorzystywany w procesie palowania, w tym zestawy składające się z palownic, kafarów i wiertnic.
 • głębiarki – specjalistyczne urządzenia służące do głębienia ścian. Zwykle mają konstrukcję dźwigu na podwoziu gąsienicowym.

Złóż własne zapytanie o maszynę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »