Urządzenia do Hydromechanizacji i Odwadniania

Zaawansowane prace budowlane wymagają w niektórych przypadkach ingerencji w środowisko wodne. Przedsięwzięcia budowlane wykonywane na terenach podmokłych lub wymagających wykorzystania energii wody w pracach budowlanych określane są terminem odwadnianie i hydromechanizacja.  

Odwadnianie odnosi się do wszelkiego typu robót służących osuszaniu terenów podmokłych. Z kolei hydromechanizacja to dość szeroki termin, oznaczający specjalistyczne działania wykorzystujące energię wody w celu odpowiedniego urabiania gruntu, jego transportowania, a także przeróbki uzyskanego urobku na użyteczne surowce budowlane. Hydromechanizacja wykorzystywana jest także w celu wznoszenia budowli i instalacji. Technologie odwadniania i hydromechanizacji wymagają użycia specjalistycznych maszyn i urządzeń pozwalających szybko, sprawnie i bezpiecznie realizować prace ziemne niezależnie od rodzaju terenu, a w szczególności na terenach podmokłych, wymagających osuszenia albo obniżenia poziomu wód gruntowych.

Chcesz kupić maszynę budowlaną? Znajdź dostawcę z Twojego Regionu:

 

Najczęściej stosowane urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania:

 

  • pogłębiarki – nazywane inaczej bagrownicami lub dragami. Tto specjalne pływające barki wyposażone w urządzenia pozwalające na wydobycie gruntu z dna rzeki, jeziora, kanału, a nawet morza. Zwykle stosowane są w pracach związanych z pogłębianiem toru żeglownego, a także w żwirowniach i piaskowniach (umożliwiają rezygnację z zastosowania wstępnego odwadniacza). W zależności od metody pogłębiania, pogłębiarki dzieli się na: chwytakowe, używające od jednego do kilku chwytaków łupinowych, które jednak z powodu stosunkowo niskiej wydajności pracują głównie na akwenach z kamienistym lun wyjątkowo spoistym dniem, gdzie wykorzystanie urządzeń bardziej wydajnych jest niemożliwe; wieloczerpakowe (kubłowe), umożliwiające pogłębianie w trybie ciągłym przez mechaniczne odspajanie gruntu za pomocą czerpaków zamontowanych na zamkniętym łańcuchu; ssące, które zasysają wodę i kawałki gruntu do podłączonego do pompy rurociągu ssawnego, po czym mieszanina poddana jest odfiltrowaniu z kamieni lub przedmiotów; łyżkowe – grunt wydobywany jest z użyciem czerpaka zamontowanego na sztywnym ramieniu.
  • pompy – zadaniem tych urządzeń jest wytworzenie różnicy ciśnień pomiędzy wlotem (strona ssawna) a wylotem (strona tłoczna) za pomocą tłoka, wirnika, cieczy lub specjalnej membrany, dzięki czemu siła mechaniczna zostaje przekazana w celu wykonania pracy. W zależności od specyfiki przedsięwzięcia wykorzystuje się różne typy pomp o zróżnicowanych parametrach dotyczących wydajności, mocy i wysokość podnoszenia lub maksymalnego ciśnienia. Najczęściej używane są pompy wyporowe oraz pompy wirowe (inaczej przepływowe). Aby pompa mogła pracować, je przestrzeń robocza oraz rurociąg ssawny muszą być wypełnione cieczą (zalane) i odpowietrzone w momencie rozruchu.
  • rurociągi – urządzenia w kształcie długich przewodów wykorzystywane do transportowania różnych surowców, w tym gazu ziemnego, ropy naftowej), zwykle wykonane z wytrzymałych rur stalowych. Transportowany surowiec jest utrzymywany w ruchu przez system pomp budowanych na całej długości rurociągu.
  • zestawy igłofiltrowe – pozwalają w większym zakresie wykorzystywać pod zabudowę nawet tereny podmokłe. Pozwalają odwadniać wykopy budowlane nawet w gruntach o małej przepuszczalności. Są stosowane albo jako samodzielna instalacja, albo stanowią uzupełnienie ujęć odwodnieniowych. Wydajne zestawy igłofiltrowe pozwalają obniżyć poziom wód gruntowych nawet do 7 metrów. Bardzo istotna jest odporność igłofiltrów na korozję, więc często wykorzystuje się do budowy elementów instalacji materiały syntetyczne. Umieszczone w gruncie igłofiltry połączone kolektorami z wydajnym agregatem pompującym zapewniają dużą wydajność osuszania.
  • zestawy igłostudzienne – urządzenia działające w oparciu o zasadę podobną jak w przypadku zestawów igłofiltrowych, wykorzystywane do osuszania i obniżania poziomu wód gruntowych.
  • filtry studzienne – stanowią niezbędną część instalacji hydraulicznych w ujęciach wody służącej do celów spożywczych lub gospodarczych. Stosowane jako alternatywa dla studni kręgowych lub głębinowych. Stosuje się je także do pogłębiania studni, jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt niski. Współpracują z różnymi rodzajami pomp. Zazwyczaj filtr tworzy ocynkowana rura stalowa dodatkowo zabezpieczona blachą lub drutem. W niektórych przypadkach zamiast metalu wykorzystuje się tworzywa PCV, z uwagi na odporność tego materiału na korozję i łatwość obróbki.

Złóż własne zapytanie o maszynę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »