Maszyny do przeróbki kruszyw

Różnego rodzaju kruszywa są materiałami powszechnie wykorzystywanymi w budownictwie i innych gałęziach przemysłu. Kruszyw używa się do produkcji betonu oraz zapraw budowlanych, a także do budowania dróg. Jest ono materiałem sypkim uzyskiwanym z surowców mineralnych lub organicznych, a przed zastosowaniem wymagającym zastosowania odpowiednich procesów technologicznych, które nadają mu pożądaną gęstość, ciężar, jednorodność i rozmiar pojedynczych ziaren.

Maszyny do przeróbki kruszyw

 

W zależności od metody pozyskania wyróżnia się kruszywa naturalne i sztuczne. Kruszywa naturalne powstają w wyniku procesów naturalnego rozdrobnienia lub erozji skał albo na skutek mechanicznego rozdrabniania skał litych, które w przyrodzie występują w postaci luźnych kawałków i okruchów skalnych różnej wielkości. Zasadniczo rzecz biorąc, kruszywa naturalne dzieli się na łamane (uzyskanie w wyniku mechanicznej obróbki skał) i żwirowe.

 

Mechaniczne rozdrabnianie wykonuje się za pomocą specjalnych młotów stanowiących oprzyrządowanie maszyn budowlanych, głównie kruszarek. Uzyskane w ten sposób kruszywa można uszlachetniać wykorzystując procesy płukania i przesiewania w celu usunięcia zanieczyszczeń pylistych i uzyskania mieszanki ziaren o jednolitej wielkości. Do tego celu stosowane są przesiewniki. Kruszywa naturalne pozyskuje się z dna zbiorników wodnych (jezior, rzek) lub w odkrywkowych kopalniach piasku i żwiru.

Chcesz kupić maszynę budowlaną? Znajdź dostawcę z Twojego Regionu:

 

Kruszywa sztuczne pochodzenia mineralnego uzyskuje się w wyniku modyfikacji i obróbki termicznej surowców mineralnych lub też z recyklingu, czyli w wyniku przeróbki materiałów już wykorzystanych w budownictwie. Kruszywa sztuczne, takie jak glinoporyt czy keramzyt, można uzyskać poddając obróbce termicznej surowce mineralne, natomiast łupkoporyt, pumeks hutniczy, popiołoporyt i żużel granulowany powstają z przerobionych odpadów przemysłowych. Odpady przemysłowe nie poddane dodatkowemu przerabianiu są materiałami na inne rodzaje żużla (paleniskowy i wielkopiecowy), popiół lotny i elporyt. Od wielu lat w budownictwie oraz procesach technologicznych na terenie zakładów przemysłowych wykorzystuje się również sztuczne kruszywa organiczne wytwarzane z tworzyw sztucznych.

 

Kruszarki i młyny – maszyny do kruszenia i mielenia

 

Kruszarka jest najpopularniejszą maszyną rozdrabiającą wykorzystywaną w przemyśle budowlanym. Wykorzystuje ona procesy kruszenia do uzyskania kruszyw. Jeśli ostateczny proces skutkuje wytworzeniem ziaren o średnicy poniżej 1 milimetra mamy do czynienia z mieleniem. Służą do tego specjalne młyny do kruszyw. Za pomocą młynów rozdrabnia się między innymi cement w cementowniach. W młynach proces rozdrabiania jest przeprowadzany z wykorzystaniem różnych rodzajów elementów rozdrabniających, w związku z czym dzieli się je na młotkowe (mechanizmem rozdrabiającym jest młot), kulowe, walcowe, żarnowe i wibracyjne.

 

Wszystkie kruszarki mają podobną konstrukcję: składają się z korpusu, zespołu elementów kruszących oraz zespołu napędowo – transmisyjnego. Istotnym elementem konstrukcji są elementy chroniące maszynę przed przeciążeniami. Kruszarki mogą się charakteryzować różnym stopniem mobilności, począwszy od urządzeń stacjonarnych i semistacjonarnych, poprzez semimobilne skonstruowane na podwoziu kołowym, a skończywszy na maszynach mobilnych z podwoziem gąsienicowym.

 

Główne rodzaje kruszarek wykorzystywanych w zastosowaniach przemysłowych

 

W zależności od potrzeb do przerabiania kruszyw wykorzystywane są cztery podstawowe rodzaje kruszarek: kruszarki szczękowe, kruszarki stożkowe, kruszarki walcowe lub kruszarki udarowe.
Kruszarki szczękowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wstępnej i wtórnej obróbce poddawane są surowce o niskiej i średniej podatności na rozdrabnianie. Można z ich pomocą poddać obróbce bazalt, porfir, sjenit, a nawet granit. Materiał w postaci brył trafia między stałą a ruchomą szczękę, gdzie ulega zgniataniu, ścinaniu i zgniataniu.

 

Do drobnego kruszenia i uzyskiwania produktu bardziej regularnego wykorzystuje się kruszarki stożkowe. Materiał rozdrabniany trafia pomiędzy dwa stożki: stały i ruchomy, który wykonuje ruch mimośrodowy. Stożki mogą być ustawione przeciwbieżnie lub współbieżnie, a w niektórych konstrukcjach wykorzystuje się również nieruchomy wał.

 

Kruszarki walcowe znajdują zastosowanie w kruszeniu średnim i drobnym oraz mieleniu materiałów o średniej lub małej twardości. Materiał jest zgniatany pomiędzy obracającymi się przeciwbieżnie dwoma lub trzema walcami o gładkiej albo zębatej powierzchni. Najbardziej uniwersalne są kruszarki udarowe, których można używać nawet do kruszenia skał o ogromnej twardości, takich jak granit, bazalt czy dolomit (uwaga – nie powinny być stosowane do skał o dużej ścierności, takich jak kwarcyty czy piaskowce!). Rozdrabianie materiału odbywa się przez uderzenia elementów roboczych lub odbijanie materiału od solidnie unieruchomionych płyt korpusu. Niezbędnym elementem tego typu kruszarek są młoty oraz bijaki.

Złóż własne zapytanie o maszynę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »