Maszyny do robót drogowych

Firmy specjalizujące się w różnego typu pracach drogowych muszą dysponować zróżnicowana, nowoczesną i sprawną flotą maszyn drogowych. Część z nich kupuje nowe maszyny bezpośrednio w sklepach firmowych lub od dystrybutorów, ale w wielu przypadkach firmy biorą maszyny drogowe w leasing lub kupują modele już używane, ale znajdujące się w dobrym stanie technicznym.

 

Maszyny eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i przestrzeganiem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz systematycznie poddawane odpowiedniej konserwacji mogą działać przez wiele lat od zakupu. Niezależnie od tego, czy firma wykonuje prace stosując maszyny nowe czy dysponuje flotą maszyn używanych, konieczne są systematyczne przeglądy techniczne i bieżące usuwanie wszelkich zauważonych usterek i nieprawidłowości.

 

Podstawowym zastosowaniem wszystkich typów i modeli maszyn drogowych są prace związane z budową, naprawami i konserwacją dróg kołowych. To bardzo ogólne określenie, obejmujące przede wszystkim ulice, ale również lotniska czy place. Specjaliści dzielą maszyny drogowe na kilka grup w zależności od ich konkretnego przeznaczenia. Maszyny przeznaczone typowo do drogowych robót ziemnych to spycharki i równiarki.

Chcesz kupić maszynę budowlaną? Znajdź dostawcę z Twojego Regionu:

 

Spycharki służą do oddzielania (fachowo: odspajania) gruntu od podłoża za pomocą lemiesza i przesuwania odspojonego urobku. Są wykorzystywane podczas profilowania i niwelowania nawierzchni, skrawania gruntu warstwami, wykonywania wykopów i nasypów oraz plantowania. Po profilowania służy także równiarka. Stosuje się ją przy profilowaniu dróg i poboczy, jak również wyrównywania nasypów. Równiarką można też zerwać starą nawierzchnię i wymieszać materiały drogowe.

 

Duża grupa maszyn drogowych służy do budowania nawierzchni bitumicznych. Najbardziej znane i powszechnie stosowane są walce drogowe różnych typów, wykorzystywane przy zagęszczaniu nawierzchni podczas budowy dróg. Zasada działania walca opiera się na wykorzystaniu ogromnej siły nacisku wałów podczas jazdy walca po podłożu. Nawierzchnię asfaltobetonową układa się za pomocą kołowego lub gąsienicowego rozściełacza do asfaltu. Masa wyładowywana jest do kosza z wywrotki, a następnie umieszczana pod tak zwanym stołem i wyrównywana za pomocą walca drogowego.

 

Czasami konieczna jest czynność odwrotna, a mianowicie usunięcie z nawierzchni drogi masy bitumicznej. Służą do tego samojezdne frezarki do asfaltu. Najczęściej frezarki znajdują zastosowanie podczas wyrównywania powierzchni drogi, na przykład w sytuacji, gdy trzeba usunąć koleiny. Frezarki pozwalają zdejmować warstwy o ścisłe określonej grubości, które można ponownie wykorzystać po recyklingu, co pozwala na znaczne oszczędności i umożliwia zachowanie profilu drogi bez konieczności systematycznego podnoszenia różnych elementów infrastruktury drogowej, takich jak chociażby krawężniki czy włazy do kanałów. Pozwala to również znacznie skrócić czas potrzebny do wyremontowania drogi. Najważniejszą częścią frezarki do asfaltu jest obrotowy bęben ze spiralnymi frezami, który podczas ruchu maszyny zagłębia się w nawierzchnię i wyrywa z niej kruszywa i lepiszcza.

 

Do budowania nawierzchni służy także otaczarka. Dzięki otaczaniu kruszywa złożonego ze składników mineralnych bitumicznym spoiwem w procesie mieszania tworzy się masa bitumiczna, która następnie jest wykorzystywana za pomocą maszyn opisanych wcześniej. Przy recyklingu powierzchni jako osprzęt frezujący może być zastosowany wymienny osprzęt stabilizatorów podłoża. Samojezdny stabilizator to maszyna zaliczana do kategorii ciężkich. Jego zadaniem jest zmodyfikowanie i ustabilizowanie podłoża pod budowę dróg czy lotnisk za pomocą obrotowego bębna, który na miejscu miesza i rozdrabnia je z kruszywem albo cementem.

 

W produkcji maszyn do robót drogowych specjalizuje się kilka znanych na całym świecie firm dostarczających urządzenia o sprawdzonej solidności i cechujące się dużą trwałością. Cenionym producentem frezarek do asfaltu i stabilizatorów do podłoża jest Caterpillar (w skrócie CAT), amerykańska firma wytwarzająca także maszyny górnicze i silniki. W jej ofercie znajduje się ponad 400 różnych typów urządzeń i maszyn. Często można także na drogach zobaczyć frezarki pochodzącej ze Szwecji marki Dynapac, zajmującej się nie tylko sprzedażą, ale również serwisem maszyn do robót drogowych i budowlanych.

 

Specjaliści wśród czołowych marek wymieniają również firmę Bomag. Znana marka to gwarancja wysokiej jakości i łatwego dostępu do serwisu, trudno się więc dziwić, że firmy zajmujące się robotami drogowymi, chętnie wybierają urządzenia z ich bogatej oferty.

Złóż własne zapytanie o maszynę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »