Maszyny budowlane do robót ziemnych

Wszystkie maszyny budowlane wykorzystywane przy robotach ziemnych są z reguły ciężkie i masywne. Służą do różnego typu prac związanych z urabianiem gruntów. Warstwa gruntu, nad którą pracuje maszyna nazywana jest urobkiem.

Maszyny budowlane do robót ziemnych

W zależności od rodzaju maszyny roboty wykonywane są przez odspajanie (inaczej oddzielanie) warstwy gruntu, usuwanie odspojonego urobku na inne miejsce (zwykle składowisko) lub dostarczanie go na środki transportu, załadunek, przesunięcie urobku w wymagane miejsce, zagęszczanie lub zasypywanie urobkiem wykopów lub elementów konstrukcyjnych.

Podczas prac ziemnych wykonywanych w trudnych warunkach terenowych, na przykład na podłożu o dużej zwięzłości albo zmarzlinach, gdzie w grę wchodzą obciążenia przekraczające siłę uciągu maszyny, dodatkowo wykorzystuje się aktywne układu urabiania czyli wspomaganie pracy za pomocą dodatkowych czynników, takich sprzężone gazy, prąd elektryczny czy wibracje.

 

Rodzaje maszyn do robót ziemnych

Ze względu na sposób urabiania gruntu wyróżnia się kilka rodzajów maszyn do robót ziemnych.

  • Koparki – to maszyny służące do odspajania urobku od gruntu i usuwania urobku na środki transportowe lub na zwał. Koparki mogą być wykorzystywane również jako urządzenia transportowe do nabierania i przenoszenia materiałów sypki (piasek, żwir). Powszechnie wykorzystuje się je w ziemnych pracach budowlanych, robotach górniczych i w transporcie. Zazwyczaj w drobnych robotach ziemnych zamiast dużych koparek wykorzystywane są koparko-ładowarki. Wyróżnia się koparki jednonaczyniowe (najczęściej stosowane), które pracują w cyklu przerywanym, w którym między poszczególnymi etapami pracy naczynia konieczne są etapy pomocnicze, jak na przykład przeniesienie i opróżnienie naczynia z urobkiem, a następnie powrót do pozycji roboczej. Druga grupa do koparki wielonaczyniowe, wyposażone w kilka naczyń roboczych pracujących w cyklu ciągłym.
Chcesz kupić maszynę budowlaną? Znajdź dostawcę z Twojego Regionu:

 

  • Ładowarki łyżkowe – maszyny do załadunku i przenoszenia urobku na bliskie odległości za pomocą osprzętu roboczego. Ładowarki znajdują zastosowanie również przy przewozie materiałów budowlanych, przy pracach przeładunkowych oraz podczas odspajania niezbyt twardych i niezamarzniętych gruntów. W odróżnieniu od koparki napełnianie łyżki poprzez mechanizm jazdy. Schemat budowy wszystkich koparek jest podobny. Narzędziem roboczym jest najczęściej łyżka, często łyżka klapowa, ale bywają modele wyposażone w haki, chwytaki, specjalne uchwyty do dłużnic lub zbiornik do betonu. Ważnym elementem jest wysięgnik z układem podnoszenia. Możliwe są różne rozwiązania układu podnoszenia i układu łyżki (oba trójczłonowe, czteroczłonowy układ łyżki przy trójczłonowym układzie podnoszenia lub czteroczłonowy układ ponoszenia z równoległobokiem, który daje możliwość utrzymania łyżki pod stałym kątem bez względu na położenie wysięgnika.

 

  • Maszyny do płaskiego odspajania gruntu
  • spycharki – maszyny przeznaczone do do odspajania gruntu, transportu urobku na niewielkie odległości, wykonywania wykopów, profilowania i niwelowania podłoża, a także zagęszczania gruntu. Wykorzystywane są w różnych sektorach budownictwa, górnictwa skalnego i odkrywkowego, energetyce, na składowiskach odpadów, do hałdowania węgla, w terminalach przeładunkowych i portach. Najczęściej stosowane rodzaje osprzętu roboczego to lemiesz, zaczep, zrywak lub inne typu sprzętu specjalistycznego. Ze względu na zastosowany w konstrukcji spycharki ciągnik, wyróżnia się spycharki gąsienicowe i kołowe (w tym z ramą przegubową lub sztywną).

 

  • zgarniarki – maszyny wykorzystywane do odspajania powierzchniowej warstwy gruntu, a następnie załadunku urobku do własnej skrzyni, przeniesienia na bliska odległość i wyładunku w wyznaczonym miejscu. Zgarniarki stosuje się w różnego typu pracach ziemnych, inwestycjach budowlanych i drogowych. Składają się one z ciągnika, spawanej ramy, stanowiącej konstrukcję nośną, osadzonej w przegubie ciągnika i w czopach skrzyni, pojemnika (skrzyni), układu podnoszenia skrzyni, zasłonki zamykającej urobek w trakcie transportu, oraz układu ładowania i opróżniania.

 

  • równiarki – maszyny stosowane przy pracach związanych z profilowaniem gruntu pod nawierzchnię dla dróg i lotnisk, do wyrównywania nasypów, powierzchni pola, trawników i poboczy oraz do mieszania materiałów podczas stabilizacji, a także do zrywania starej nawierzchni. Ze względu na sterowanie i napęd równiarki dzieli się na mechaniczne i hydrauliczne. Kryterium podziału może być również mechanizmu skrętu. Wówczas wyróżniamy równiarki ze skrętną tylko przednią osią, równiarki ze skrętnymi osiami przednia i tylną oraz równiarki z przednią osią skrętną o przegubowej ramie.

 

  • zrywarki – maszyny służące do spulchniania podłoża przed następnymi etapami urabiania oraz usuwania starych nawierzchni, a w niektórych przypadkach również do karczowania pni po wyrębie. Zwykle pracują jako agregaty razem ze spycharkami. Zrywarki zbudowane są z zawieszonej do ciągnika ramy oraz zrywaka z zębami, który podczas pracy zostaje bity w podłoże i ciągniony za ciągnikiem.

Złóż własne zapytanie o maszynę budowlaną i otrzymaj oferty od firm »