Maszyny do produkcji i transportu masy betonowej

Maszyny do produkcji betonu

Maszyny do betonu to bardzo szeroka i zróżnicowana grupa maszyn budowlanych. Służą one do produkcji i formowania masy betonowej, a także jej mieszania, oraz transportu i pompowania. Zanim omówimy ich rodzaje, poznajmy fakty na temat betonu.


Opublikowano: 4 sierpnia 2015

Jaką minikoparkę kupić?

Minikoparki

Minikoparki to niezastąpione maszyny dla każdej firmy specjalizującej się w branży budowlanej. Korzystają z nich również ekipy pracujące w przedsiębiorstwach zajmujących się sieciami wodociągowymi i montażem różnego typu ziemnych instalacji.


Opublikowano: 6 marca 2015

Maszyny budowlane do robót ziemnych

Maszyny budowlane do robót ziemnych

Wszystkie maszyny budowlane wykorzystywane przy robotach ziemnych są z reguły ciężkie i masywne. Służą do różnego typu prac związanych z urabianiem gruntów. Warstwa gruntu, nad którą pracuje maszyna nazywana jest urobkiem.


Opublikowano: 13 listopada 2014

Maszyny do przeróbki kruszyw

Maszyny do przeróbki kruszyw

Różnego rodzaju kruszywa są materiałami powszechnie wykorzystywanymi w budownictwie i innych gałęziach przemysłu. Kruszyw używa się do produkcji betonu oraz zapraw budowlanych, a także do budowania dróg. Jest ono materiałem sypkim uzyskiwanym z surowców mineralnych lub organicznych, a przed zastosowaniem wymagającym zastosowania odpowiednich procesów technologicznych, które nadają mu pożądaną gęstość, ciężar, jednorodność i rozmiar pojedynczych ziaren.


Opublikowano: 18 sierpnia 2014

Urządzenia do robót palowych

Urządzenia do robót palowych

Niezwykle istotnym elementem konstrukcyjnym każdej budowli jest fundament, który odpowiada za przekazywanie na podłoże wszystkich obciążeń budynku. Obciążenia prowadzą z kolei do odkształceń gruntu, a w efekcie do osiadania budowli.


Opublikowano: 16 maja 2014

Urządzenia do Hydromechanizacji i Odwadniania

Zaawansowane prace budowlane wymagają w niektórych przypadkach ingerencji w środowisko wodne. Przedsięwzięcia budowlane wykonywane na terenach podmokłych lub wymagających wykorzystania energii wody w pracach budowlanych określane są terminem odwadnianie i hydromechanizacja.

 


Opublikowano: 25 marca 2014

Ubijarki, czym warto kierować się przy zakupie?

Wśród maszyn budowlanych wyróżnia się kilka typów w zależności od tego, do jakiego celu używane są dane maszyny, jakimi metodami wykonywane jest zadania, a także od rodzaju podłoża, używanego napędu i wielu innych kryteriów. Z uwagi na to można stosować kilka podziałów, ale zazwyczaj specjaliści przyjmują podział, w którym ubijarki plasują się wśród innych maszyn służących do zagęszczania gruntów.


Opublikowano: 2 października 2013

Maszyny do robót drogowych

Firmy specjalizujące się w różnego typu pracach drogowych muszą dysponować zróżnicowana, nowoczesną i sprawną flotą maszyn drogowych. Część z nich kupuje nowe maszyny bezpośrednio w sklepach firmowych lub od dystrybutorów, ale w wielu przypadkach firmy biorą maszyny drogowe w leasing lub kupują modele już używane, ale znajdujące się w dobrym stanie technicznym.


Opublikowano: 8 sierpnia 2013

Zagęszczanie gruntów

Podczas wykonywania niektórych prac budowlanych konieczne jest zagęszczenie gruntu. Jego celem jest zmniejszenie porowatości gruntu, który jest za sypki, a przez to niewystarczająco stabilny, aby można było na nim bezpiecznie położyć warstwę asfaltu czy kostkę brukową. W związku ze zróżnicowanymi właściwościami gruntów stosowane są różne metody i maszyny do zagęszczania gruntów.


Opublikowano: 4 lipca 2013